Φορεσιές της ηπειρωτικής Ελλάδα

Τα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής πηγάζουν από την συνολική πολιτιστική κουλτούρα των ανθρώπων της. Διαφοροποιούνται, επομένως, ανάλογα τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, τις διαχρονικές επιρροές άλλων πολιτισμών και γενικά της λαϊκής παράδοσης της εκάστοτε περιοχής. Ακόμα και στην ίδια περιοχή, συναντάμε διαφορετικές λεπτομέρειες στο συνολικό ύφος της ενδυμασίας ανάλογα την οικονομική άνεση και την κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη.

Στην παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα, κάθε φορεσιά “κουβαλάει” μηνύματα για την κοινωνική θέση ενός ατόμου, κυρίως της γυναίκας, ως ένα σύνθετο σημειολογικό πορτρέτο το οποίο ερμηνεύεται από μέλη της τοπικής κοινότητας. Τα διαφορετικά μοτίβα που συναντάμε στις παραδοσιακές φορεσιές δείχνουν όχι μόνο τον τόπο προέλευσης, αλλά και την κοινωνική θέση, το επάγγελμα και τη λεπτομερή οικογενειακή κατάσταση ενός ατόμου, ιδίως των γυναικών.

Στην Ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκουμε πληθώρα φορεσιών από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Μακεδονία και την Θράκη.

Όλες οι φορεσιές του Εργαστηρίου αποτελούν πιστά αντίγραφα αυθεντικών φορεσιών και είναι φτιαγμένες από τον Θεοδόσιο Καλλιάδη.