Μαθήματα

“Πάντοτε η καλή καρδιά και η καλή παρέα είναι τα δύο μυστικά για να περνάς ωραία”

ΑΝΩΝΥΜΟΣ