Φορεσιές της Κρήτης

Η Ελληνική παραδοσιακή φορεσιά λειτουργεί όπως κάθε ενδυμασία, δηλαδή ντύνει, στολίζει και παρουσιάζει την όψη και την πληροφορία που επιθυμεί να δώσει εκείνος που την φορά στους τρίτους. Χαρακτηρίζει ομάδες ανθρώπων που ζουν στον Ελληνικό χώρο.

Η παραδοσιακή κρητική φορεσιά δέχθηκε πολλές επιρροές και καθιερώθηκε στη σημερινή της μορφή μετά το 16ο αιώνα. Η γυναικεία φορεσιά διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, ορεινή ή πεδινή αλλά και με την κοινωνική κατάσταση του εκάστοτε τόπου που εκπροσωπεί. Περισσότερο εμφανή είναι τα πλουσιοπάροχα στοιχεία στα αστικά κέντρα της Κρήτης.

Αντίθετα, η ανδρική παραδοσιακή φορεσιά, διατηρεί περισσότερα κοινά στοιχεία στην επικράτεια του νησιού. Ωστόσο, και στους άνδρες, ξεκάθαρες είναι διαφορές ανάλογα το μέγεθος του τόπου και της κοινωνικής και οικονομικής κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Όλες οι φορεσιές του Εργαστηρίου αποτελούν πιστά αντίγραφα αυθεντικών φορεσιών και είναι φτιαγμένες από τον Θεοδόσιο Καλλιάδη.