15 Ιουλίου 1991

Παράσταση στην πλατεία Αλατσάτων

Μετά από δύο χρόνια συνεργασίας του Εργαστηρίου με το σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου, έγινε παρουσίαση χορών απ' όλη την Ελλάδα και την Μικρά Ασία. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αλατσάτων και παρουσιάστηκαν χοροί από τις περιοχές της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας , της νησιωτικής Ελλάδας, της Κρήτης και της Μικράς Ασίας. Ο Γιώργος Κουγιουμουτζής ήταν ο υπεύθυνος της χοροδιδασκαλίας και μαζί με την Μαρία Τριτσάρη είχαν την επιμέλεια της παράστασης.