Βυζαντινή Μουσική

Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική είναι μια άγνωστη προς το ευρύ κοινό τέχνη κι επιστήμη. Η πολυπλοκότητα της σύνθεσής της την καθιστά μία ξεχωριστή γλώσσα, όπου το άκουσμα της είναι μοναδικό.

Το μάθημα

Μετά την δημιουργία του τμήματος χορωδίας στο Εργαστήρι, κι έχοντας την Αργυρώ Ρέππα συνεργάτη, μία πτυχιούχο και διπλωματούχο της Βυζαντινής μουσικής και απόφοιτο της Ανωτάτης Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα νέο τμήμα μουσικής, που να ασχολείται, αυτή τη φορά, αποκλειστικά με την βυζαντινή και εκκλησιαστική μουσική.

Ένα είδος μουσικής αρκετά υποτιμημένο από το ευρύ κοινό που δεν έχει συνειδητοποιήσει το μεγαλείο και την σπουδαιότητά του. Η Αργυρώ Ρέππα, με τις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία της, διδάσκει στους μαθητές του τμήματος την θεωρεία, την ιστορία, την γραφή και την ανάγνωση της βυζαντινής μουσικής καθώς και την διδασκαλία της ψαλτικής.

Οι σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής του τμήματος έχουν τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμούν, να εγγραφούν στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και να αποφοιτήσουν με πτυχίο ιεροψάλτου, ακόμα και με δίπλωμα της βυζαντινής μουσικής μετά το πέρας των απαιτούμενων διδακτικών ετών και την επιτυχή ολοκλήρωση των ετήσιων εξετάσεων του Υπουργείου.

"Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ..."

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ