Δραστηριότητες από το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού στη διάρκεια των χρόνων....
Κάλαντα Χριστουγέννων 2008
Αρχιεπισκοπή Κρήτης Κάλαντα Χριστουγέννων 2008

30 Σεπτεμβρίου 2005
Ο παραδοσιακός λαϊκός πολιτισμός της Μεσογείου στο Anzio της Ιταλίας
Οκτώβριος 2004
Συνέδριο Δήμων και Κοινωτήτων Ελλάδος στη Χερσόνησο
Διαδύο