Δευτέρα: Πάνω Αίθουσα: Κάτω Αίθουσα:
18.00 - 19.00 Παιδικό Α1
19.00 - 20.00 Παιδικό Α2
20.00 - 22.00 Μεγάλοι Μ4 Μεγάλοι Μ3
  Τρίτη: Πάνω Αίθουσα: Κάτω Αίθουσα:
18:30 - 19:30 Βυζαντινή
19:30 - 21:00 Χορωδία
20:00 - 22:00 Μεγάλοι Μ4
21:00 - 22:30 Θέατρο
  Τετάρτη: Πάνω Αίθουσα: Κάτω Αίθουσα:
18.00 - 19.00 Παιδικό Α1
19.00 - 20.00 Παιδικό Α2
20.00 - 22.00 Μεγάλοι Μ1 Μεγάλοι Μ1
  Πέμπτη: Πάνω Αίθουσα: Κάτω Αίθουσα:
18:30 - 20.00 Παιδικό Α3
20.00 - 22.00 Μεγάλοι Μ5 Μεγάλοι Μ2
  Παρασκευή: Πάνω Αίθουσα: Κάτω Αίθουσα:
19.00 - 20.30 Εφηβικό
20.30 - 22.30 Μεγάλοι Μ6


M1: Αρχάριοι | Α1: Αρχάρια

M2: 2η χρονιά | Α2: 2η χρονιά

M3: Μεσαίο Επίπεδο 1 | Α3: 3η χρονιά

M4: Μεσαίο Επίπεδο 2

M5: Προχωρημένοι

M6: ΠαραστάσεωνΔίδακτρα:

Στο Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού, δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.
Τιμή ανά άτομο: €30,00 / μήνα

* Ειδική τιμή σε άτομα ίδιας οικογένειας: Ισχύει για 2 άτομα €50,00 και για 3 άτομα €70,00 / μήνα

* Ειδική τιμή σε φοιτητές, πολύτεκνους και άνεργους: €20,00 / μήνα

Για όλους τους μαθητές του εργαστηρίου, μετά τον 3ο χρόνο παρουσίας τους, το κόστος είναι €10,00 ανά μήνα.
Διαδύο