Δευτέρα:
18.00 - 19.00 Παιδικό αρχάριοι
19.00 - 20.00 Παιδικό μεσαίο επίπεδο
20.00 - 22.00 Ενήλικες προχωρημένο επίπεδο
  Τετάρτη:
18.00 - 19.00 Παιδικό αρχάριοι
19.00 - 20.00 Παιδικό μεσαίο επίπεδο
20.00 - 22.00 Ενήλικες αρχάριοι
  Πέμπτη:
18.00 - 20.00 Ενήλικες μεσαίο επίπεδο
20.00 - 22.00 Ενήλικες προχωρημένο επίπεδο
  Παρασκευή:
19.00 - 20.30 Παιδικό υψηλό επίπεδο
20.30 - 22.30 Ενήλικες υψηλό επίπεδο

Δίδακτρα:

Στο Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού, δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.
Τιμή ανά άτομο: €30,00 / μήνα

* Ειδική τιμή σε άτομα ίδιας οικογένειας: Ισχύει για 2 άτομα €50,00 και για 3 άτομα €70,00 / μήνα

* Ειδική τιμή σε φοιτητές, πολύτεκνους και άνεργους: €20,00 / μήνα

Για όλους τους μαθητές του εργαστηρίου, μετά τον 3ο χρόνο παρουσίας τους, το κόστος είναι €10,00 ανά μήνα.
Διαδύο