8 & 9/12/2018
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο χώρο του Παραδοσιακού Εργαστηρίου
Στις 8 & 9/12/2018 είχαμε Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο χώρο του Παραδοσιακού Εργαστηρίου με χειροποίητα γλυκά, κατασκευές, ημερολόγια, κοσμήματα κ.λ.π.
Φωτογραφίες
Διαδύο