Οκτώβριος 2004
Συνέδριο Δήμων και Κοινωτήτων Ελλάδος στη Χερσόνησο
Συμμετοχή στο Συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος στη Χερσόνησο 10-2004
Φωτογραφίες
Διαδύο