Σχολική χρονιά 2010-2011
Μαθήματα παραδοσιακων χορών στο Τυμπάκι
Καθ΄όλη τη σχολική  χρονιά 2010-2011 Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών χορών  στο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου και συμμετοχή των παιδιών με παραδοσιακό χορό στην εκδήλωση του Σχολείου στο τέλος της χρονιάς. 
Φωτογραφίες
Διαδύο