2015
Μαθήματα παραδοσιακων χορών στις Γούρνες Τεμένους
Το 2015 το Παραδοσιακό Εργαστήρι χορού  δίδαξε με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργος Κουγιουμουτζή  Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς στις Γούρνες Τεμένους.
Διαδύο