Δανία 1992
Συνοδεύοντας τη χορωδία Αγίου Δημητρίου Ηρακλείου στη Δανία

Φωτογραφίες
Διαδύο