Καλοκαίρι 2000
Συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ χορού στη Μαγγαλία Ρουμανίας
Συμμετοχή σε διεθνές φεστιβάλ χορού στη Μαγγαλία Ρουμανίας
Περίοδος 11-18/08/2000
Παρουσιάστηκαν χοροί απο την Μ.Ασία και την Κρήτη

Φωτογραφίες
Διαδύο