Καλοκαίρι 1991
Πλατεία Αλατσάτων 1992

Μετά απο δύο χρόνια χοροδιδασκαλίας στο σύλλογο Νέων Αλατσάτων με τον Γιώργο Κουγιουμουτζή έγινε παρουσίαση χορών απο την Ελλάδα και την Μικρά Ασία.

Πραγματοποιήθηκε παράσταση με χορούς απο όλη την Ελλάδα στην πλατεία Αλατσάτων.  Συγκεκριμένα χορους απο τις περιοχές της Θράκης , της Στερεας Ελλάδας , των Νησίων , της Κρητης και της Μικράς Ασίας.

Φωτογραφίες
Διαδύο